Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy

Båstad Kiropraktorklinik värnar om din integritet. Vi har en policy om hur vi hanterar de personuppgifter som vi tar del av när du är i kontakt med oss. Policyn gäller enbart oresundskliniken.se och inte eventuella länkade hemsidor.

När du väljer att nyttja våra vårdtjänster kommer du dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Dessa uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster samt hålla en (vid behov) löpande kontakt med våra patienter. Uppgifterna hanteras med stöd av avtal, rättslig förpliktelse (t ex patientdatalagen) eller samtycke av patienten.

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.